Děkujeme za podporu

Vážení koledníci a dárci,

jménem Charity České Budějovice bych Vám velice rád poděkoval za spolupráci i Vaše finanční dary při Tříkrálové sbírce 2022.

Celkový výnos kasičky v Municích činí 6 683 Kč.

Zvláštní poděkování patří hlavně vedoucím skupinek, koordinátorům a také všem koledníčkům, díky nimž se tato částka vybrala.

65 % celkového výtěžku půjde přímo na služby Charity České Budějovice a bude věnováno na nákup osobního automobilu charitní pečovatelské služby, která pomáhá seniorům a handicapovaným na Českobudějovicku, a na opatření školních pomůcek pro programy nízkoprahového centra V. I. P., které je určeno pro děti a mládež z vyloučených lokalit v Českých Budějovicích.

Výsledky koledování v jednotlivých obcích regionu, záměry na využití financí i fotogalerii Tříkrálové sbírky naleznete na cbudejovice.charita.cz/trikralova-sbirka.

Ať Vaši obec provází celý rok požehnání, které koledníci zanesli do vašich domovů.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Mgr. František Nestával Ředitel Charity České Budějovice

Poděkování za podporu