Děkujeme za podporu

Vážení koledníci a dárci, jménem Charity České Budějovice bych Vám velice rád poděkoval za spolupráci i Vaše finanční dary při Tříkrálové sbírce 2022. Celkový výnos kasičky v Municích činí 6 683 Kč. Zvláštní poděkování patří hlavně vedoucím skupinek, koordinátorům a také všem koledníčkům, díky nimž se tato částka vybrala. 65 % celkového výtěžku půjde přímo na služby Charity České Budějovice a bude věnováno na nákup osobního automobilu charitní pečovatelské služby, která pomáhá seniorům a handicapovaným na Českobudějovicku, a na opatření školních pomůcek pro programy nízkoprahového centra V.

Modlitba za naše zesnulé 2021

Osadní výbor Munice a Římskokatolická farnost Hluboká nad Vltavou zve na společnou vzpomínku na zemřelé Modlitba za naše zesnulé aneb Dušičky Neděle 31.10.2021 od 17:30 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého Připravte si, prosím, na lístek jména svých blízkých.

Dětský den 2021

V sobotu 26. června 2021 od 14h proběhne dětský den v Municích (u volejbalového hřiště). Čekají vás soutěže pro děti, hravé úkoly, sportovní disciplíny a rodinné klání ve volejbalu a stolním tenise.